Безкоштовна медична допомога в КНП «ВМКПБ№2» надається згідно договорів та специфікацій надання медичних послуг підписанних з НСЗУ та протоколів і наказів МОЗ України
Адреси, телефони та графіки роботи КНП “ВМКПБ№2”:

Пологовий будинок:
Графік роботи пологового відділення – (цілодобово)
Адміністрація закладу працює – (Понеділок – П’ятниця з 08:00 до 17:00)
код ЄДРПОУ 05484451
Юридична адреса: 21001, м. Вінниця, пр-т. Коцюбинського, 50
тел.: (0432) 27-25-24
E-mail: roddom-2@ukr.net
Сайт закладу https://vinroddom.com.ua/
Сайт ВМР наша сторінка https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/VMKPB2/ShowContent.aspx?ID=1

Жіноча консультація:
Графік роботи –  Понеділок – П’ятниця з 08:00 до 20:00)
вул. Замостянська (колишня 50-річчя Перемоги), 20-А
тел.: (0432) 27-29-48
моб. (098)211-96-24
моб. (093)329-90-32

Гінекологічне відділення:
Графік роботи – (цілодобово)
вул. Замостянська (колишня 50-річчя Перемоги), 18-Б
тел.: (0432) 27-80-22
тел: 097 754 9762 (черговий лікар)

Заклад має підписано з НСЗУ наступні пакети медичної допомоги на 2021р.:

 1. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ:
  – 
  Специфікація надання медичних послуг;
 2. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
  – 
  Специфікація надання медичних послуг;
 3. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ:
  – 
  Специфікація надання медичних послуг;
 4. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
  – 
  Специфікація надання медичних послуг;
 5. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
  – 
  Специфікація надання медичних послуг;
 6. ГІСТЕРОСКОПІЯ:  
  – 
  Специфікація надання медичних послуг;

Більш детально з переліком усіх послуг Ви можете ознайомитись перейшовши за посиланнями «Специфікація надання медичних послуг» або на сайті НСЗУ за посиланням: https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021

Заклад також має перелік платних послуг з якими ви можете ознайомитись нижче.

Перелік-тарифів-та-послуг-2021р

Що Входить в пакети надання медичної допомоги 2021р. згідно договорів НСЗУ:

 1. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ:

  1. Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою, включаючи проведення партнерських пологів.
  2. Ведення неускладнених вагінальних пологів.
  3. Ведення ускладнених вагінальних пологів із застосуванням акушерських інтервенцій (вакуум-екстракція, акушерські лещата, допомога при сідничному передлежанні).
  4. Проведення ургентного кесаревого розтину.
  5. Проведення планового кесаревого розтину.
  6. Моніторинг стану роділлі і плода (включаючи зовнішній моніторинг), породіллі та новонародженого.
  7. Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, в тому числі медикаментозне через застосування нейроаксіальної блокади (епідуральної анестезії) та інших методів знеболення.
  8. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур.
  9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
  10. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема: 
  11. розгорнутий клінічний аналіз крові; 
  12. визначення групи крові і резус фактору; 
  13. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, магній); 
  14. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген, продукти деградації фібриногену/фібрину); 
  15. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  16. загальний аналіз сечі;
  17. тестування на ВІЛ; 
  18. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.
  19. Забір матеріалу та проведення гістологічного дослідження.
  20. Проведення інструментальних обстежень у цілодобовому режимі, зокрема:
  21. ультразвукові дослідження (УЗД);
  22. рентгенологічні дослідження;
  23. кардіотокографія (КТГ);
  24. електрокардіографія (ЕКГ);
  25. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтки і плодa.
  26. Проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
  27. Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.
  28. Постконтактна антиретровірусна профілактика дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.
  29. Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові (СКК) у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками.
  30. Проведення щеплень новонародженим згідно з календарем профілактичних щеплень.
  31. Проведення післяпологової специфічної профілактики резус-сенсибілізації.
  32. Проведення неонатального скринінгу у новонароджених (фенілкетонурії (ФКУ), вродженого гіпотиреозу (ВГ), муковісцидозу (МВ), адреногенітального синдрому (АГС) та інших захворювань відповідно до чинного законодавства).
  33. Проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця у новонароджених.
  34. Консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
  35. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
  36. Харчування в умовах стаціонару.

 

 1. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
  1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
  2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:
  3. розгорнутий клінічний аналіз крові;
  4. визначення групи крові і резус фактору;
  5. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор));
  6. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
  7. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  8. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
  9. дослідження спинномозкової рідини;
  10. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
  11. загальний аналіз сечі;
  12. бактеріологічні дослідження;
  13. гістологічні дослідження;
  14. цитологічні дослідження;
  15. патоморфологічні дослідження;
  16. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  17. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
  18. електрокардіографія (ЕКГ);
  19. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
  20. ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо);
  21. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;
  22. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;
  23. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  24. Проведення хірургічних операцій.
  25. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
  26. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
  27. У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання – проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).
  28. Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної комісії щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення.
  29. Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.
  30. Своєчасне знеболення (при необхідності, анестезіологічне забезпечення) на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
  31. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
  32. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
  33. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
  34. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
  35. Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
  36. Проведення заходів з профілактики захворювань.
  37. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
 2. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ:
  1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
  1. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
  2. розгорнутий клінічний аналіз крові;
  3. визначення групи крові і резус фактору;
  4. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));
  5. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
  6. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
  7. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
  8. визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
  9. глікозильований гемоглобін в цільній крові;
  10. дослідження спинномозкової рідини;
  11. аналіз сечі загальний;
  12. мікроальбумін у сечі;
  13. ацетон в сечі;
  14. копрограма;
  15. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
  16. бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу;
  17. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  18. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та за умови наявності відповідного обладнання у закладі, зокрема:
  19. електрокардіографія (ЕКГ);
  20. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
  21. ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо);
  22. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  23. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  24. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  25. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
  26. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
  27. Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
  28. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
  29. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.
  30. Проведення заходів із профілактики захворювань.
  31. Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
  32. Переведення за потреби пацієнтів в інші заклади (підрозділи) для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
  33. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

 

 1. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:

 

 1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.
  1. Проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема: 
  2. загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:
  3. розгорнутий клінічний аналіз крові;
  4. визначення групи крові і резус фактору;
  5. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін);
  6. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
  7. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген).
  8. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  9. загальний аналіз сечі;
  10. копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;
  11. кал на гельмінтів;
  12. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  13. бактеріологічних досліджень:
  14. бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;
  15. профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);
  16. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  17. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:
  18. HBsAg;
  19. антитіла до HCV;
  20. сифіліс РМП;
  21. антитіла до ВІЛ;
  22. коронавірусної хвороби COVID-19;
  23. інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
  24. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  25. гістологічних досліджень матеріалу, отриманого після:
  26. біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);
  27. вишкрібання цервікального каналу;
  28. біопсії шийки матки (не ексцизійна);
  29. біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);
  30. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  31. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнтів. 
  32. Проведення необхідних інструментальних досліджень (за умови наявності відповідного обладнання в закладі та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:
  33. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  34. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  35. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  36. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
  37. ендоскопічні дослідження:
  38. гістероскопія;
  39. кольпоскопія;
  40. функціональні дослідження:
  41. електрокардіографія (ЕКГ);
  42. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  43. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.
  44. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.
  45. Динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
  46. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару. 
  47. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки.
  48. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
  49. Ведення вагітності.
  50. Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність.
  51. Проведення медико-генетичного консультування.
  52. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.
  53. Проведення профілактики захворювань.
  54. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах у підгострому і відновному періоді.
  55. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам до її прибуття.
  56. Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

 

 

 

 1. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:

  1. Динамічне спостереження за вагітними, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів, з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно до галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я.
  2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
  3. загально-клінічних, біохімічних та імунохімічних лабораторних досліджень:
  4. розгорнутий клінічний аналіз крові (включаючи визначення кількості тромбоцитів і гематокриту);
  5. визначення групи крові і резус фактору;
  6. визначення антиеритроцитарних антитіл;
  7. біохімічний аналіз крові (загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, електроліти, феритин крові);
  8. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, час згортання крові);
  9. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  10. загальний аналіз сечі;
  11. експрес-тест на наявність білка;
  12. проведення глюкозотолерантного тесту;
  13. визначення плацентарного фактора росту (PIGF), плазмового протеїну А (PAPP-A), хоріонічного гонадотропіну (β-ХГЛ вільний, ХГЛ загальний), альфафетопротеїну (AFP), неконьюгованого естріолу (Е3);
  14. досліджень на інфекції та віруси:
  15. HBsAg, антитіла до HBsAg, HCV;
  16. тестування на ВІЛ;
  17. серологічне дослідження на сифіліс;
  18. бактеріологічне дослідження сечі та інші;
  19. мікробіологічне дослідження матеріалу з перианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В;
  20. мікроскопічних та цитологічних обстежень:
  21. цитологічне дослідження цервікального мазка (цервікальний канал та ектоцервікс);
  22. мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлору;
  23. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнток.
  24. Організація забору та транспортування біологічного матеріалу для проведення досліджень у закладі або іншими надавачами медичних послуг на умовах договору підряду.
  25. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
  26. УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії;
  27. трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;
  28. УЗД внутрішніх органів;
  29. кольпоскопія;
  30. кардіотокографія (КТГ);
  31. електрокардіографія (ЕКГ);
  32. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнток.
  33. Забезпечення проведення неінвазивної пренатальної діагностики з розрахунком індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій та певних вад розвитку плода за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм.
  34. Визначення факторів ризику прееклампсії та проведення комплексу профілактичних заходів.
  35. Проведення специфічної профілактики резус-сенсибілізації шляхом введенням антирезусного D імуноглобуліну.
  36. Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.
  37. Своєчасне виявлення вагітних, які належать до груп ризику (визначення групи ризику, виду ризику та оцінка його ступеня), з наступним дотриманням у веденні вагітності регіоналізації в організації перинатальної допомоги відповідно до чинного законодавства.
  38. Направлення вагітної з екстрагенітальним захворюванням до інших спеціалістів для спільного спостереження лікарем-акушером-гінекологом та лікарем-спеціалістом відповідного профілю.
  39. Організація (або направлення до) перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології для уточнення перинатального прогнозу, показань і умов для відповідних втручань.
  40. Організація (або направлення) на комісію з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів.
  41. Своєчасне направлення вагітних для отримання стаціонарної допомоги з дотриманням регіоналізації в організації надання перинатальної допомоги.
  42. Надання невідкладної медичної допомоги вагітним, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття, визначення подальшої маршрутизації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
  43. Організація занять у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.
  44. Підготовка до пологів з наданням інформаційної, психологічної підтримки та проведенням практичних занять для формування навичок пологової поведінки, грудного вигодовування та догляду за дитиною.
  45. Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.
  46. Інформування щодо потреби звернення за медичною допомогою, в тому числі при ознаках початку пологової діяльності із визначенням закладів перинатальної допомоги відповідно до особливостей перебігу вагітності.

 

 1. ГІСТЕРОСКОПІЯ:  
  1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
  1. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнтки.
  2. Діагностична гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
  3. Гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, із взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо) та/або ендоскопічною операцією.
  4. Знеболення та/або анестезіологічне забезпечення
  5. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час гістероскопії.
  6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у випадку його проведення).
  7. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час перебування пацієнтки у медичному закладі, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці до її прибуття.
  8. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.
  9. Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнтці.