ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

ПОВНА ВЕРСІЯ ЗАКОНУ

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками
 1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

51) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

{Частину першу статті 15 доповнено пунктом 51 згідно із Законом № 319-VIII від 09.04.2015}

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про:

 • їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
 • прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
 • розклад роботи та графік прийому громадян;
 • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
 • перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
 • систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 1. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
 2. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
 3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

 1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 2. Запитувач має право оскаржити:
 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Затвердженно

Наказом КНП “ВМКПБ№2”

Про надання публічної інформації

Запит публічної інформації КНП “ВМКПБ№2”

(порядок отримання)

Запит на інформацію можна подати:

 1. В письмовій формі – на поштову адресу: 21001, м. Вінниця, пр-т. Коцюбинського, 50 КНП “ВМКПБ№2”.
 2. В усній формі – за телефоном (0432) 27-25-24
 3. Електронною поштою – roddom-2@ukr.net (з поміткою “Запит публічної інформації”)
 4. Відповідальна особа – Андрусяк Ірина Сергіївна

  Години роботи 09:00 – 18:00  обід 13:00 – 14:00          телефон: 27-30-60

Інструкція

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 1. Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до КНП “ВМКПБ№2” надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.
 2. Запитувачі інформації мають право звернутися із запитом на інформацію в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 3. В запиті на інформацію повинно обов’язково бути зазначено:

  3.1. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (у разі колективного запиту – певної особи, якій надано право звертатися та отримувати інформацію) або повне найменування юридичної особи.

  3.2. Поштова адреса або адреса електронної пошти фізичної або юридичної особи.

  3.3.Номер зв’язку, якщо такий є.

  3.4. Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

  3.5.Спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу), факсом (вказати номер факсу), електронною поштою (вказати адресу електронної пошти).

  3.6. Підпис і дата, якщо запит подається письмово.

 4. Відповідальна особа перевіряє оформлення запиту відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та реєструє його в журналі обліку запитів на інформацію, про що робить відповідну відмітку у запиті.
 5. Відповідь на запит на інформацію запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 6. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  виконавець з може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

  Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із  загально доступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

 8. Інформація на запит надається безкоштовно.
 9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність КНП “ВМКПБ№2”, її виконавчого апарату, посадових осіб до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Головний лікар КНП “ВМКПБ№2”                  Фесун А.Г